معنی و ترجمه کلمه تابع قرار دادن به انگلیسی تابع قرار دادن یعنی چه

تابع قرار دادن

subordinate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها