معنی و ترجمه کلمه تابع محاسبه پذیر به انگلیسی تابع محاسبه پذیر یعنی چه

تابع محاسبه پذیر

computable function

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها