معنی و ترجمه کلمه تابع منطقى به انگلیسی تابع منطقى یعنی چه

تابع منطقى

logic function
logical function

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها