معنی و ترجمه کلمه تابع کامل به انگلیسی تابع کامل یعنی چه

تابع کامل

total function

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها