معنی و ترجمه کلمه تابلوى اتصالات به انگلیسی تابلوى اتصالات یعنی چه

تابلوى اتصالات

jack panel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها