معنی و ترجمه کلمه تابلوى سرهم بندى به انگلیسی تابلوى سرهم بندى یعنی چه

تابلوى سرهم بندى

patch panel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها