معنی و ترجمه کلمه تابلوى کنترل به انگلیسی تابلوى کنترل یعنی چه

تابلوى کنترل

control panel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها