معنی و ترجمه کلمه تابناکى به انگلیسی تابناکى یعنی چه

تابناکى

luminescence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها