معنی و ترجمه کلمه تابناکى به انگلیسی تابناکى یعنی چه

تابناکى

luminescence


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها