معنی و ترجمه کلمه تابندگى فسفرى به انگلیسی تابندگى فسفرى یعنی چه

تابندگى فسفرى

phosphorescence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها