معنی و ترجمه کلمه تابوت سنگ آهکى به انگلیسی تابوت سنگ آهکى یعنی چه

تابوت سنگ آهکى

sarcophagus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها