معنی و ترجمه کلمه تابوت یا عمارى به انگلیسی تابوت یا عمارى یعنی چه

تابوت یا عمارى

catafalque

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها