معنی و ترجمه کلمه تاب آمدن به انگلیسی تاب آمدن یعنی چه

تاب آمدن

glow
incandesce


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها