معنی و ترجمه کلمه تاب آمدن به انگلیسی تاب آمدن یعنی چه

تاب آمدن

glow
incandesce

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها