معنی و ترجمه کلمه تاب آوردنى به انگلیسی تاب آوردنى یعنی چه

تاب آوردنى

supportable
sustainable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها