معنی و ترجمه کلمه تاب خوردگى به انگلیسی تاب خوردگى یعنی چه

تاب خوردگى

ruga

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها