معنی و ترجمه کلمه تاثیر به انگلیسی تاثیر یعنی چه

تاثیر

action
affection
efficacity
efficacy
hank
influence
influx
sensation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها