معنی و ترجمه کلمه تاحدى به انگلیسی تاحدى یعنی چه

تاحدى

cretain
kind of
partly
prettify
pretty
semi
somewhat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها