معنی و ترجمه کلمه تاخیر فاز به انگلیسی تاخیر فاز یعنی چه

تاخیر فاز

phase lag

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها