معنی و ترجمه کلمه تادیبى به انگلیسی تادیبى یعنی چه

تادیبى

correctional
disciplinary
pnitive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها