معنی و ترجمه کلمه تادیب نفس به انگلیسی تادیب نفس یعنی چه

تادیب نفس

self castigation
self discipline

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها