معنی و ترجمه کلمه تارهاى صوتى به انگلیسی تارهاى صوتى یعنی چه

تارهاى صوتى

vocal cords

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها