معنی و ترجمه کلمه تارى حاصل از اشک و غیره به انگلیسی تارى حاصل از اشک و غیره یعنی چه

تارى حاصل از اشک و غیره

blear

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها