معنی و ترجمه کلمه تارى چشم به انگلیسی تارى چشم یعنی چه

تارى چشم

film
mist


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها