معنی و ترجمه کلمه تارى چشم به انگلیسی تارى چشم یعنی چه

تارى چشم

film
mist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها