معنی و ترجمه کلمه تارچه به انگلیسی تارچه یعنی چه

تارچه

fibril

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها