معنی و ترجمه کلمه تارک دنیا به انگلیسی تارک دنیا یعنی چه

تارک دنیا

ascetic
hermit
monk
religious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها