معنی و ترجمه کلمه تاریخى به انگلیسی تاریخى یعنی چه

تاریخى

epochal
historic
monumental

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها