معنی و ترجمه کلمه تاریخچه به انگلیسی تاریخچه یعنی چه

تاریخچه

annals
case history
chronicle
history
memoir
record
vita

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها