معنی و ترجمه کلمه تاریخ انبیاء به انگلیسی تاریخ انبیاء یعنی چه

تاریخ انبیاء

hagiography
hagiology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها