معنی و ترجمه کلمه تاریخ نژادى جانور یا گیاه به انگلیسی تاریخ نژادى جانور یا گیاه یعنی چه

تاریخ نژادى جانور یا گیاه

phylogeny

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها