معنی و ترجمه کلمه تاریخ گذاردن به انگلیسی تاریخ گذاردن یعنی چه

تاریخ گذاردن

date

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها