معنی و ترجمه کلمه تاریک اندیشى به انگلیسی تاریک اندیشى یعنی چه

تاریک اندیشى

obscurantism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها