معنی و ترجمه کلمه تاریک و تیره به انگلیسی تاریک و تیره یعنی چه

تاریک و تیره

tenebrific
tenebrous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها