معنی و ترجمه کلمه تاریک و روشن به انگلیسی تاریک و روشن یعنی چه

تاریک و روشن

dusk
gloaming
twilit

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها