معنی و ترجمه کلمه تار و بى برق به انگلیسی تار و بى برق یعنی چه

تار و بى برق

lackluster

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها