معنی و ترجمه کلمه تار و مار به انگلیسی تار و مار یعنی چه

تار و مار

scattered

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها