معنی و ترجمه کلمه تار و پود به انگلیسی تار و پود یعنی چه

تار و پود

sinew
texture
warp and woof

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها