معنی و ترجمه کلمه تار کننده به انگلیسی تار کننده یعنی چه

تار کننده

dimmer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها