معنی و ترجمه کلمه تازه لنگر برداشته به انگلیسی تازه لنگر برداشته یعنی چه

تازه لنگر برداشته

aweigh


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها