معنی و ترجمه کلمه تازه کار ناآزموده به انگلیسی تازه کار ناآزموده یعنی چه

تازه کار ناآزموده

fresh

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها