معنی و ترجمه کلمه تازه کار به انگلیسی تازه کار یعنی چه

تازه کار

beginner
colt
debutant
freshwater
ham
jackleg
novice
noviciate
novitiate
rookie
tenderfoot
tiro
tyro

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها