معنی و ترجمه کلمه تازه به انگلیسی تازه یعنی چه

تازه

breezy
dewy
fresh
freshly
green
late
neoteric
new
newfashioned
recent
red hot
renewed
scion
up to date
verdured
young

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها