معنی و ترجمه کلمه تازیانه زدن به انگلیسی تازیانه زدن یعنی چه

تازیانه زدن

flagellate
flog
knout
lambast
lambaste
lick
rawhide
scourge
stripe
whip

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها