معنی و ترجمه کلمه تازیانه زنى به انگلیسی تازیانه زنى یعنی چه

تازیانه زنى

strap

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها