معنی و ترجمه کلمه تازیدن به انگلیسی تازیدن یعنی چه

تازیدن

gallop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها