معنی و ترجمه کلمه تاسف به انگلیسی تاسف یعنی چه

تاسف

greet
regret
ruth

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها