معنی و ترجمه کلمه تاسیسات ادارى به انگلیسی تاسیسات ادارى یعنی چه

تاسیسات ادارى

bureaucracy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها