معنی و ترجمه کلمه تاسیسات به انگلیسی تاسیسات یعنی چه

تاسیسات

installation


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها