معنی و ترجمه کلمه تاسیسات به انگلیسی تاسیسات یعنی چه

تاسیسات

installation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها