معنی و ترجمه کلمه تاسیس کردن به انگلیسی تاسیس کردن یعنی چه

تاسیس کردن

constitute
establish
found
institute
invent
make

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها