معنی و ترجمه کلمه تاقدیس به انگلیسی تاقدیس یعنی چه

تاقدیس

anticline

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها