معنی و ترجمه کلمه تاق نما به انگلیسی تاق نما یعنی چه

تاق نما

bulkhead
overhang

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها