معنی و ترجمه کلمه تالم ناپذیر به انگلیسی تالم ناپذیر یعنی چه

تالم ناپذیر

impassive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها